16 października 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa przyjęła w siedzibie MGMiŻŚ Ambasadora Sri Lanki w Rzeczypospolitej Polskiej C. Wijeratne.

Minister przedstawiła zakres zadań realizowanych przez MGMiŻŚ i poinformowała Ambasadora o priorytetach ministerstwa. W dalszej części spotkania omawiano kwestię potencjału eksportowego Sri Lanki o którym w dużym stopniu stanowią cenione na świecie owoce morza oraz ryby.

Poruszono również kwestie związane z edukacją morską i możliwością uzyskiwania uznawanych na całym świecie certyfikatów na kursach prowadzonych w języku angielskim. Ambasador zaproponował zainicjowanie współpracy polegającej na wymianie studentów pomiędzy placówkami obu państw zajmującymi się kształceniem w obszarach związanych z morzem i żeglugą i wyraził swoje zainteresowanie polskim systemem stypendialnym.

Minister podjęła także temat poparcia ze strony lankijskiej dla kandydatury Polski do Rady IMO na lata 2020-2021. Ambasador odniósł się z dużą życzliwością do polskiej kandydatury i obiecał swoje wsparcie dla niej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *